.... یعنی من قربون تعطیلات تابستونی بشم ....

                      

                              

         

             اینم اون جایی هست که الان دوست دارم باشم .... ولی نیستم .... اشکال نداره .... شبیه سازی ذهنی که می تونم بکنم ....