قابل تحسین هستند... گیاهان و جانورانی که در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی زندگی می کنند... اگر چه خشن تر هستند و شاید سایزشون کمی متفاوت باشه ........... 


                  Image result for ‫کویر‬‎                               وگرنه تو مناطق خوش اب و هوا که همه می تونن زندگی بنمایانند .... 


                                                  Image result for ‫جنگل‬‎